Centrální depozitář UPM

Společnost Abadia na tuto stavbu dodávala komplet zámečnických prvků a lehkých ocelových konstrukcí. Před hlavním vstupem skleněná zábradlí (balustry), oplocení čelní strany areálu včetně dvou posuvných bran a konstrukce pro opláštění trafostanice. Na střeše budovy je dále umístěno 49 ocelových rámů pro ventilátory a pohledová konstrukce s tahokovem.

Centrální depozitář Uměleckoprůmyslového muzea v Praze (UMP) byl moderně vyprojektován jako nízkoenergetická budova kruhového půdorysu a bude sloužit pro úschovu cenných uměleckých sbírek. UPM se také dlouhodobě snaží více otevírat veřejnosti, takže budova obsahuje veřejně přístupné haly pro pořádání přednášek, výstav a další osvětovou činnost. Součástí budovy je také kavárna.

Production section: 
Executed supplies: 
building structures
balusters
Location: 
Praha
Year of the execution: 
2016
Client: 
PSJ a.s.
Volume of the supply: 
2.6 mil. Kč

References by our clients

  • In cooperation with Abadia a.s., I have carried out several contracts in the total turnover of hundreds of thousands Czech crowns throughout the last few years. When it comes to the field of steel and metalwork structures, this company is able to carry out complex contracts, taking care of all the phases – from project documentation, technical and static preparations, to the production itself. Thanks to its professional approach, excellent communication, ability to handle any technical issues independently and also brilliant quality of execution, this company is, in our opinion, one of the leading Czech companies in the field of executing contracts related to steel structures. Therefore, I highly recommend you to form a partnership with them.

Quick contact

  • Slapy u Tábora 144
    391 76 Slapy
    Czech Republic
  • Tel: +420 383 835 197
  • IČO 26092719
  • DIČ CZ26092719